Hizmelerimiz

* 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINA göre işverenler tüm çalışanlarına temel iiş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldırmak zorundadır.Her firmanın ihitiyacına ve bulunduğu sektöre özel Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri vermekteyiz.Eğitim aldırmadığınız takdirde

*

MADDE 17 - Çalışanların eğitimi 26/1-ğ Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak. 1.000 1.078

*

ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞE GÖRE firmalar çalışanlarına Temel İlk Yardım Eğitimi aldırmak zorundadır.

MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 26/1-d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. 1.000 1.078 1.000 1.078

 

RİSK DEĞERLENDiRME YÖNETMELİĞİNE göre tüm sektörler çalışan sayısına bakılmaksızın ( bir çalışanı dahi olsa) Risk Analizi yaptırmak zorundadır.

MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 26/1-ç 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 3.000 3.234 4.500 4.851 26/1-ç 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. 1.500 1.617

 

 

EĞİTİMLERİMİZ

A ) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İş sağlığı ve güvenliği kanunda işveren çalışanlarına İSG eğitimleri verdirmek zorundadır.İSG eğitimleri iş yerinde çalışan tüm personele ,işin yürütümünde ciddi bir değişiklik olduğunda yeni ekipman alındığında ,çalışanın iş kazasına maruz kalması durumunda ve çalışılan sektörün tehlike sınıfına göre belirli aralıklarla yenilenir.Firmamız çalışma alanlarında ,alanında uzman ve gerekli sertifikalara sahip personelimiz tarafından interaktif eğitim teknikleri ve bilgisayar destekli projeksiyon kullanılarak verilmektedir.Eğitimlerimizin içeriği çalışma sahasına ve işin yürütümüne bağlı olarak her firma için özel olarak hazırlanmaktadır

.Katılımcılara eğitim sonrası öğrendiklerini pekiştirmek adına sınav yapılmakta ve katılım belgesi verilmektedir.

 

Başlıca Eğitim Konularımız.

1) TEKNİK KONULAR ( FİZİKSEL ,KİMYASAL ,ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ)

-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

-iş kazası nedir ?

-iş kazasının nedenleri nelerdir?

-iş kazasından korunmak için alınması gereken tedbirler nelerdir.

-Fiziksel ,kimyasal ,ergonomik risk etmenleri nelerdir?

-Elle kaldırma yönetmeliği

-İş ekipmanın güvenli kullanımı

-Elektrikli el aletlerinin güvenli kulanımı

- Parlama patlama ve yangından korunma

-Ekranlı araçlarla çalışma

- Kişisel koruyucu donanım ve kullanımı

-Güvenlik ve sağlık işaretleri

-Tahliye kurtarma

-Acil durum

-Acil durumlarda alınması gereken güvenlik önlemleri.

2) HASTALIKTAN KORUNMA PRENSİPLERİ ( BİYOLOJİK ,PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ)

-Meslek hastalığı nedir ?

-Meslek hastalığından korunma yolları nelerdir?

-Sektörlere göre oluşabilecek meslek hastalıkları nelerdir

--İş hijyeni ve iş hijyenini oluşturmanın yolları

-Acil durum nedir

-Acil durumlarda alınacak sağlık önlemleri

-İlk yardım

3)Yasal hak ve sorumluluklar

 

B) TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

.Acil durumlar hakkında yönetmelik gereği işverenler çalışma alanında ‘ Acil Durum Ekibi’ oluşturmak zorundadır.Bu ekipler arasında yer alan’ İlk Yardım Ekibine’ temel ilk yardım eğitimi aldırmak zorundadır.Çözüm oratğı olduğumuz firmalara temel ilk yardım eğitimleri konusunda uzman doktor ve tecrübeli sağlık ekiplerimiz tarafından verilmektedir.Eğitimlerimiz interaktif teknikler ve UYGULAMALI TEKNİKLER kullanılarak verilmektedir.Eğitim sonrası katılımcılara katılım sonrası öğrendiklerini pekiştirmek adına sınav yapılmakta ve katılım belgesi verilmektedir.

Başlıca eğitim konularımız

1- Genel İlkyardım Bilgileri - İlkyardım nedir? - Acil tedavi nedir? - İlkyardımcı kimdir? - İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir? - İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir? - İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir? - İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir? - İlkyardımcının ABC'si nedir? ilkyardım eğitimi

2- Hasta/Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi

- İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler

- Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?

- Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?

- Hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir?

- Hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır?

- Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?

- Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir? ilkyardım eğitimi

3- Temel Yaşam Desteği

- Solunum ve kalp durması nedir?

- Temel Yaşam desteği nedir?

- Hava yolunu açmak için Baş -Çene pozisyonu nasıl verilir?

- Hava yolu tıkanıklığı nedir?

- Dış kalp masajı nasıl yapılır?

- Yapay solunum nasıl yapılır?

- Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

- Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası nasıl uygulanır? ilkyardım eğitimi

4- Kanamalarda İlkyardım

- Kanama nedir?

- Kaç çeşit kanama vardır?

- Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?

- Şok nedir?

- Kaç çeşit şok vardır?

- Şok belirtileri nelerdir?

- Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?

- Şok pozisyonu nasıl verilir? ilkyardım eğitimi

5- Yaralanmalarda İlkyardım

- Yara nedir?

- Kaç çeşit yara vardır?

- Yaraların ortak belirtileri nelerdir?

- Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

- Ciddi yaralanmalar nelerdir?

- Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

- Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?

- Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

- Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?

- Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

- Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?

- Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?

- Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?

- Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?

- Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? ilkyardım eğitimi

 

 

 

6- Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım - Yanık nedir? Kaç çeşit yanık vardır? - Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir? - Yanıklar nasıl derecelendirilir? - Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir? - Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir? - Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır? - Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır? - Sıcak çarpması belirtileri nelerdir? - Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır? - Donuk belirtileri nelerdir? - Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır? ilkyardım eğitimi

7- Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım

- Kırık nedir?

- Kaç çeşit kırık vardır?

- Kırık belirtileri nelerdir?

- Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?

- Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

- Burkulma nedir?

- Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?

- Çıkık nedir?

- Çıkık belirtileri nelerdir?

- Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?

- Kırık çıkık ve buruklarda tespit nasıl olmalıdır?

- Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

- Tespit yöntemleri nelerdir? ilkyardım eğitimi

8- Bilinç Bozukluklarında İlkyardım

- Bilinç kaybı nedir?

- Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?

- Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?

- Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?

- Koma pozisyonu (Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon) nasıl verilir?

- Havale nedir?

- Havale nedenleri nelerdir?

- Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?

- Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?

- Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?

- Sara krizi (Epilepsi) nedir?

- Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?

- Kan şekeri düşüklüğü nedir?

- Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?

- Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?

- Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?

- Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?

- Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?

- Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?

- Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır? ilkyardım eğitimi

9- Zehirlenmelerde İlkyardım

- Zehirlenme nedir?

- Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?

- Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?

- Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?

- Sindirim yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?

- Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır? ilkyardım eğitimi

10- Hayvan Isırmalarında İlkyardım

- Hayvan ısırmaları neden önemlidir?

- Kedi, köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

- Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?

- Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

- Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?

- Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

- Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

- Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?

- Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır? ilkyardım eğitimi

-11- Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım

- Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

- Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

- Buruna Yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır ilkyardım eğitimi

12- Boğulmalarda İlkyardım - Boğulma nedir? - Boğulma nedenleri nelerdir? - Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir? - Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır? ilkyardım eğitimi

13- Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

- Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?

- Acil taşıma teknikleri nelerdir?

- Sürükleme yöntemleri nelerdir?

- Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası) ilkyardım eğitimi

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İş güvenliği uzmanları ile iş ortamı gözetim ve denetimi,

iş güvenliği eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.


İŞ YERİ HEKİMLİĞİ

Uzman hekim kadromuz, çalışanların

iş ve iş riskine bağlı gelişebilecek sağlık sorunlarından korunmaları için hizmetinizde.

 


MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

İşyerlerinin çalışanlarına meslek hastalığı ile ilgili belirli periyotlar da yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve tetkikleri kendi çalıştıkları.

 

RİSK ANALİZİ

6331 Sayılı Kanuna göre, çalışma ortamlarında potansiyel tehlike ve riskleri somut bir şekilde ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.