İş Yerin de Yapılması Gereken Periyodik Ölçümler ve Periyodik Kontroller

İş Yeri Ortam Ölçümleri

- İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi,

- İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi

- İşyeri Aydınlatma Ölçümü ve Haritası Çizilmesi

- İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem, Isı vb.) 

- İşyeri Dozimetrik Gürültü Ölçümü 

- Gürültü Haritası 

- İşyeri Organik Buhar Ölçümü

- İşyeri Aspirasyon Debi Ölçümü

- İşyeri Gaz Buhar Ölçümü 

- İşyeri Titreşim Ölçümü

İş Yeri Periyodik Kontroller

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrollerimiz;

- Forklift Periyodik Kontrolü

- Transpalet Periyodik Kontrolü

- Mobil Vinç Periyodik Kontrolü

- Vinç Periyodik Kontrolü

- Caraskal Periyodik Kontrolü

- Yük Asansörü Periyodik Kontrolü

- Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü

- Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü

- Manlift Periyodik Kontrolü

- Sepetli Platform Periyodik Kontrolü

Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü

- Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü

- Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü

- Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü

- Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü

- Kompresör Periyodik Kontrolü

- Hidrofor Periyodik Kontrolü

- Hava Tankı Periyodik Kontrolü

- Otoklav Periyodik Kontrolü

- Sanayi Gazlarının Tank Kontrolü

- LPG Tankı Periyodik Kontrolü

Elektrik ve Topraklama Ölçümleri;

- Elektrik Tesisatı Topraklama Ölçümü

- Elektrik Panolarının Topraklama Ölçümü

- Makinaların Topraklama Ölçümü

- Jenaratör Topraklama Ölçümü

- Paratoner Topraklama Ölçümü

- Elektrik Trafosu Yağ Testi

- Aydınlık Şiddeti Ölçümü

- Termal Kamera Ölçümü

- Katotik Koruma Ölçümü

- Harmonik Ölçüm

Forklift Kullanma Yeterlik Belgesi:

İşyerinde Forklift kullanılıyorsa bu aracı kullanan kişinin ehliyetli olması gerekmektedir. Bu aracı kullananlar Forklift Kullanma Yeterlik Belgesine sahip olacaklardır.

İş Makinesi Kullanım Belgesi: 

İşyerinde lastik tekerlekli iş makinesi kullanılıyorsa bu aracı kullanan kişinin G-Tipi Operatör Ehliyetine sahip olması gerekmektedir.

Kazancı Belgesi: 

İşyerinde bulunan kazanları çalıştıran kişilerin bu belgeye sahip olan kişiler olması gerekmektedir.

Topraklama Kontrolü: 

Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacak ve bağlandığı cihazın izolesinde meydana gelecek en büyük kaçağı (kısa devreyi) iletecek kapasitede olacak veya devrede, gerektiğinde o cihazı devreden çıkaracak, uygun bir devre kesme tertibatı bulunacak ve topraklama tesisatı, uygun bir şekilde korunacaktır. Elektrik iletkenlerinin mahfazaları, metal mahfaza boruları, elektrik teçhizatının metal koruyucuları ve diğer gerilim altında bulunmayan yalıtılmış kısımları uygun bir şekilde topraklanacaktır. Alternatif veya doğru akımla çalışan çıplak metal kısımlı elektrik cihazları, uygun bir şekilde topraklanacaktır. Topraklama sisteminin uygunluğu yılda bir defa direnç ölşçümü yapılarak kontrol edilerek belgelendirilecektir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü MAdde: 295, 296,297,353), Topraklama Yönetmeliği Madde:10-EK/P),

Paratonerin Kontrolü:

Parlayıcı, Patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği veya depolandığı binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılacaktır. Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan koruyucu tertibat yılda en az bir defa ehliyetli bir elemana kontrol ettirilecektir. Düzenlenen belge ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere işyerinde saklanacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:343,Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük MAdde:57)

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İş güvenliği uzmanları ile iş ortamı gözetim ve denetimi,

iş güvenliği eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.


İŞ YERİ HEKİMLİĞİ

Uzman hekim kadromuz, çalışanların

iş ve iş riskine bağlı gelişebilecek sağlık sorunlarından korunmaları için hizmetinizde.

 


MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

İşyerlerinin çalışanlarına meslek hastalığı ile ilgili belirli periyotlar da yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve tetkikleri kendi çalıştıkları.

 

RİSK ANALİZİ

6331 Sayılı Kanuna göre, çalışma ortamlarında potansiyel tehlike ve riskleri somut bir şekilde ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.